เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน


Ultimate Nutrition Syntho Gold Time Release Protein - Single Serve

Ultimate Nutrition

ราคาขาย 94.00 ฿ ราคาปกติ 199.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

วันหมดอายุ / Exp Date:

Chocolate 04/2021
Vanilla 04/2021

 

เพิ่มเพื่อน

Ultimate Nutrition Syntha Gold Series Ultimate Nutrition Syntho Gold is a multi-stage blend of high-quality whey protein, micellar casein, milk protein, and egg protein. When you add medium- and slow-digesting proteins to fast- digesting whey, muscle protein synthesis remains elevated much longer than with just whey alone. Since muscle protein synthesis leads to muscle growth, extending muscle protein synthesis over a longer period of time can have a huge impact on your overall muscle gains and recovery. Each scoop of Ultimate Nutrition Syntho Gold delivers 20 solid grams of fast, medium and slow digesting proteins. No matter what your goals are, from weekend warrior to hardcore bodybuilder, the proteins in Ultimate Nutrition Syntho Gold will support you around-the-clock.

Whey Gold provides an easily digestible 20g shot of protein in two delicious flavors to help supplement your protein intake. Developed through extensive research, Whey Gold brings naturally occurring naturally-occurring BCAA’s and EAA’s into a healthy, optimized diet. It is widely recognized that protein is an important building block in muscle development and for cell regeneration. Once used primarily athletes and “the body culture”, protein supplements can help people in various other health situations increase their protein intake easily and affordably. When recommended by a health professional or adviser, those who need additional protein can count on Whey Gold delivering great results.