เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน


BPI 1.M.R Vortex - Pre-workout

BPI

ราคาขาย 636.00 ฿ ราคาปกติ 999.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

วันหมดอายุ / Exp Date:

09/2022 Power Juice
09/2022 Snow Cone

 

เพิ่มเพื่อน

One of the most popular pre-workout energy powders in the world, 1.M.R. Vortex™ feeds your body and mind with unstoppable energy and focus.

Within a few minutes of taking your first scoop, you will feel the energy flowing and you will be ready to conquer the toughest workouts you have ever had.

This pre-workout powder is for everyone. Whether you are looking to beat a personal best in the gym or looking for something to help get you through your spin class, 1.M.R. Vortex™ is here to help.

KEY BENEFITS

  • RELENTLESS ENERGY:
    1.M.R. Vortex™ contains caffeine anhydrous and other stimulants to help give you the boost of energy you need for your workouts.*

  • COGNITIVE FUNCTION:
    Focus on the task at hand (your training and weightlifting) instead of chit-chatting with your workout pals or looking at your phone. 1.M.R. Vortex™ contains central nervous system stimulants to help improve your mental clarity and focus.*

  • STRENGTH AND POWER:
    Caffeine anhydrous may help to increase your endurance and training volume, leading to increases in muscle strength, size, and power.*